Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 19.01.2022 r.

Nr sprawy: 80.272.21.2022
Termin składania ofert: 31.01.2022 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 09.02.2022 , godzina 13:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek, tel. +48126631066, e-mail: jerzy.wordliczek@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie
Załącznik A
Załącznik CS1
Invitation to tender
Appendix A
Appendix CS1
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
The notification of results of the procurement procedure.