Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 08.09.2023 r. na

Nr sprawy: 80.272.291.2023
Termin składania ofert: 20.09.2023 , godzina 12:00
Przedłużenie terminu do dnia: 27.09.2023 , godzina 12:00
Kontakt: Joanna Piecuch, tel.: +4812 663-39-32, email: joanna.piecuch@uj.edu.pl
Status: zakończone

Treść ogłoszenia