Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.8

Zaproszenie do składania ofert z dnia 08.09.2023 r. na

Nr sprawy: 80.272.291.2023
Termin składania ofert: 20.09.2023 , godzina 12:00
Przedłużenie terminu do dnia: 27.09.2023 , godzina 12:00
Kontakt: Joanna Piecuch, tel.: +4812 663-39-32, email: joanna.piecuch@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty - wersja edytowalna
Załącznik A1 do Zaproszenia - pdf.
Załącznik A1 do Zaproszenia - wersja edytowalna
Pytania i odpowiedzi do Zaproszenia - 13.09.2023 r.
Pytania i odpowiedzi nr 2 do Zaproszenia - 15.09.2023 r.
Zmiana terminu składania ofert - 20.09.2023 r.
Informacja o złożonych ofertach - 27.09.2023 r.