Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 10.11.2022 r. do składania ofert na

Nr sprawy: 80.272.431.2022
Termin składania ofert: 18.11.2022 , godzina 12:00
Przedłużenie terminu do dnia: 23.11.2022 , godzina 12:00
Przedłużenie terminu do dnia: 25.11.2022 , godzina 12:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek, tel. 126631066, e-mail. jerzy.wordliczek@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert
Invitation to tender
Modyfikacja Zaproszenia
Modification of the Invitation
Modyfikacja zaproszenia
tekst ujednolicony zaproszenia na dzień 18.11.2022
Modification of the Invitation
Consolidated text of the Invitation for November 18th, 2022
NOTIFICATION OF THE RESULTS OF TENDER
Zawiadomienie o wyniku postępowania