Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 29.09.2022 r. do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.404.2022
Termin składania ofert: 07.10.2022 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 14.10.2022 , godzina 13:00
Kontakt: Joanna Piecuch, tel.: +4812 663-39-32, email: joanna.piecuch@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do złożenia ofert
Zaproszenie do złożenia ofert - wersja edytowalna
Modyfikacja treści zaproszenia
Informacja o złożonych ofertach - 14.10.2022 r.
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Informacja o udzieleniu zamówienia - 03.11.2022 r.