Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 19.09.2022 r.

Nr sprawy: 80.272.374.2022
Termin składania ofert: 27.09.2022 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 29.09.2022 , godzina 10:00
Kontakt: Joanna Marzęda, email: joanna.marzeda@uj.edu.pl; tel. 12 663-10-68
Status: zakończone
zaproszenie do składania ofert
zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna
Pytania i odpowiedzi 1.
Pytania i odpowiedzi 2.
Informacja o złożonych ofertach
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Informacja o udzieleniu zamówienia