Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 22 grudnia 2020 r.

Nr sprawy: 80.272.432.2020
Termin składania ofert: 30.12.2020 , godzina 13:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek tel. +4812-663-10-66 e-mail: jerzy.wordliczek@uj.edu.pl
Status: zakończone