Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 27.05.2022r. do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.219.2022
Termin składania ofert: 06.06.2022 , godzina 11:00
Przedłużenie terminu do dnia: 08.06.2022 , godzina 11:00
Kontakt: Jolanta Szymanek - Górniak, e-mail: jolanta.szymanek@uj.edu.pl, tel. 12663-39-57
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna
Invitation to tender - *.pdf
Invitation to tender - *.doc
Pytania i odpowiedzi do treści Zaproszenia
Questions and answers to the content of the Invitation
Informacja z otwarcia ofert
Information about submitted bids
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wynikach) postępowania
Notification of the results of tender
Informacja o udzieleniu zamówienia