Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 05.07.2019 r.

Nr sprawy: 80.272.233.2019
Termin składania ofert: 15.07.2019 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 19.07.2019 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 23.07.2019 , godzina 10:00
Kontakt: Piotr Molczyk, tel. 12 663-39-02, e-mail: piotr.molczyk@uj.edu.pl
Status: zakończone