Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 11.12.2017 r.

Nr sprawy: 80.272.348.2017
Termin składania ofert: 19.12.2017 , godzina 10:00
Kontakt: Alicja Rajczyk, e-mail: alicja.rajczyk@uj.edu.pl tel. 012.633 10 68
Status: zakończone

Treść ogłoszenia