Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 05.01.2023 r. do składania ofert na

Nr sprawy: 80.272.537.2022
Termin składania ofert: 13.01.2023 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 19.01.2023 , godzina 13:00
Kontakt: Joanna Piecuch, tel.: +4812 663-39-32, email: joanna.piecuch@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do złożenia ofert
Zaproszenie do złożenia ofert - wersja edytowalna
Modyfikacja treści zaproszenia z dnia 11.01.2023 r.
Informacja o złożonych ofertach - 19.01.2023 r.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 23.01.2023 r.