Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 19 grudnia 2022 r.

Nr sprawy: 80.272.451.2022
Termin składania ofert: 28.12.2022 , godzina 10:00
Kontakt: Joanna Marzęda, email: joanna.marzeda@uj.edu.pl tel. 12 663-10-68
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert.doc
Invitation to tender
Invitation to tender.doc
Informacja o złożonych ofertach
Information about submitted bids
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
Notification of the results of tender
Informacje o udzieleniu zamówienia
Information about the award of the contract