Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 16 grudnia 2022r.

Nr sprawy: 80.272.444.2022
Termin składania ofert: 28.12.2022 , godzina 12:00
Przedłużenie terminu do dnia: 04.01.2023 , godzina 12:00
Przedłużenie terminu do dnia: 05.01.2023 , godzina 12:00
Kontakt: Jolanta Szymanek - Górniak, e-mail: jolanta.szymanek@uj.edu.pl, tel. 12663-10-67
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert.doc
Pytanie i odpowiedź do treści Zaproszenia, modyfikacja Zaproszenia
Modyfikacja treści Zaproszenia z dnia 23.12.2022r.
Pytania i odpowiedzi do treści Zaproszenia
Pytanie i odpowiedź do treści Zaproszenia
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Informacja o udzieleniu zamówienia