Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 06.12.2022 r.

Nr sprawy: 80.272.476.2022
Termin składania ofert: 14.12.2022 , godzina 10:00
Kontakt: Joanna Marzęda, tel. 12 663-10-68
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna
Zaproszenie do składania ofert - pdf
Informacje o złożonych ofertach
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Zawiadomienie o uchyleniu wyniku postępowania
Zawiadomienie o poprawie omyłki rachunkowej
Zawiadomienie o ponownym rozstrzygnięciu postępowania
Informacja o udzieleniu zamówienia