Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 25 listopada 2022 r.

Nr sprawy: 80.272.470.2022
Termin składania ofert: 06.12.2022 , godzina 10:00
Kontakt: dr Anna Dymowska tel.+48 12 663 39 52
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
Informacja o udzieleniu zamówienia