Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 25.10.2022 r. do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.384.2022
Termin składania ofert: 03.11.2022 , godzina 10:00
Kontakt: Joanna Marzęda, email: joanna.marzeda@uj.edu.pl, tel. 12 663-10-68
Status: zakończone
Zaproszenie z dnia 25.10.2022 r. do składania ofert
Zaproszenie z dnia 25.10.2022 r. do składania ofert
Informacje o złożonych ofertach
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Informacja o udzieleniu zamówienia