Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 19 października 2022

Nr sprawy: 80.272.416.2022
Termin składania ofert: 27.10.2022 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka email: anna.onderka@uj.edu.pl, tel.+48 12 663 39 09
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert- wersja edytowalna
Zaproszenie do składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia