Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 08.07.2022 r. do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.274.2022
Termin składania ofert: 21.07.2022 , godzina 12:00
Kontakt: Joanna Marzęda, tel. 12 663-10-68, email: joanna.marzeda@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna
Zaproszenie do składania ofert
Informacje o złożonych ofertach
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania
Informacja o udzieleniu zamówienia