Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.6

Zaproszenie do składania ofert z dnia 1 lipca 2022 r

Nr sprawy: 80.272.293.2022
Termin składania ofert: 11.07.2022 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 12.07.2022 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 13.07.2022 , godzina 13:00
Kontakt: mgr Anna Onderka email:anna.onderka@uj.edu.pl, +48 12 663-39-09, bzp@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert -wersja edytowalna
Zaproszenie do składania ofert
Modyfikacja do Zaproszenia
Modyfikacja do Zaproszenia
Sprostowanie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia