Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 11 maja 2022 r.

Nr sprawy: 80.272.189.2022
Termin składania ofert: 19.05.2022 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 24.05.2022 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 26.05.2022 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka email:anna.onderka@uj.edu.pl, tel+48 12 663 39 09
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert
Pytania i odpowiedzi do treści Zaproszenia
Modyfikacja do Zaproszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia