Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 09.05.2022 r.

Nr sprawy: 80.272.126.2022
Termin składania ofert: 17.05.2022 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 25.05.2022 , godzina 13:00
Kontakt: Karolina Gorczyca, tel. 663 39 12, e-mail: kk.gorczyca@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna
Invitation to tender
Invitation to tender - editable version
PYTANIA I ODPOWIEDZI DO TREŚCI ZAPROSZENIA
Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postępowania
Notification of the results od tender
Informacja o udzieleniu zamówienia