Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 04.04.2022 r. do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.111.2022
Termin składania ofert: 13.04.2022 , godzina 13:00
Kontakt: Joanna Piecuch, tel.: +4812 663-39-32, email: joanna.piecuch@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty - wersja edytowalna
Informacja z otwarcia ofert - 13.04.2022 r.
Informacja o udzieleniu zamówienia - 16.05.2022 r.