Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.8

Zaproszenie z dnia 29.09.2021 r.

Nr sprawy: 80.272.246.2021
Termin składania ofert: 07.10.2021 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 11.10.2021 , godzina 13:00
Kontakt: Barbara Kawula-Zalotyńska, tel. +48 12-663-39-05, e-mail : barbara.kawula@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert - wersja PDF
Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna
Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - 6.10.2021 r.