Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 29.09.2021 r.

Nr sprawy: 80.272.246.2021
Termin składania ofert: 07.10.2021 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 11.10.2021 , godzina 13:00
Przedłużenie terminu do dnia: 13.10.2021 , godzina 13:00
Kontakt: Barbara Kawula-Zalotyńska, tel. +48 12-663-39-05, e-mail : barbara.kawula@uj.edu.pl
Status: zakończone

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zamawiający informuje, iż zamówienia udzielono  dniu 27.10.2021r. wykonawcy:
IT Business Group Sp. Z o.o. ul. Lipska 4/U11, 30-721 Kraków, na kwotę brutto 171 518,58 zł.