Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.4

Zaproszenie z dnia 30.08.2021r.

Nr sprawy: 80.272.206.2021
Termin składania ofert: 07.09.2021 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 10.09.2021 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa +48 12-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone