Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 30.08.2021r.

Nr sprawy: 80.272.206.2021
Termin składania ofert: 07.09.2021 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 10.09.2021 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa +48 12-663-39-42 artur.wyrwa@uj.edu.pl
Status: zakończone

Informacja o udzieleniu zamówienia

Zamawiający informuje, iż zamówienia udzielono w dniu 07.10.2021r. Life Technologies Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, na kwotę 144 948,82 zł brutto.