Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną. Przejdź do najnowszej wersji - 1.3

Zaproszenie z dnia 5.08.2021 do złożenia oferty w zakresie

Nr sprawy: 80.272.137.2021
Termin składania ofert: 13.08.2021 , godzina 10:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek, e-mail: jerzy.wordliczek@uj.edu.pl, tel. 12663-10-66
Status: zakończone
Zaproszenie - wersja pdf
Zaproszenie - wersja edytowalna