Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszeni z dnia 23.12.2019 r. do składania ofert w postępowaniu na

Nr sprawy: 80.272.479.2019
Termin składania ofert: 03.01.2020 , godzina 10:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek, tel 12-663-10-66, e-mail: bzp@uj.edu.pl
Status: zakończone

Treść ogłoszenia