Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 3.12.2019 r. do złożenia ofert w postępowaniu

Nr sprawy: 80.272.433.2019
Termin składania ofert: 11.12.2019 , godzina 09:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek, tel. +4812 663 10 66; Artur Wyrwa tel +4812 663 39-42 faks +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl,
Status: zakończone

Treść ogłoszenia