Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 29.11.2019 do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.335.2019
Termin składania ofert: 10.12.2019 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 17.12.2019 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 20.12.2019 , godzina 10:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek, tel. +4812 663 10 66; Artur Wyrwa tel +4812 663 39-42 faks +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl,
Status: zakończone

Treść ogłoszenia