Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 23.04.2019 r. do składania ofert na

Nr sprawy: 80.272.98.2019
Termin składania ofert: 06.05.2019 , godzina 12:00
Przedłużenie terminu do dnia: 10.05.2019 , godzina 12:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek, Alicja Rajczyk e-mail: bzp@uj.edu.pl
Status: zakończone

Treść ogłoszenia