Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert z dnia 21.03.2019 r. w postępowaniu na

Nr sprawy: 80.272.26.2019
Termin składania ofert: 29.03.2019 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 01.04.2019 , godzina 10:00
Kontakt: Jerzy Wordliczek, tel 126631066 , e-mail: jerzy.wordliczek@uj.edu.pl
Status: zakończone

Treść ogłoszenia