Kontakt


Pokaż centrum Krakowa na większej mapie

E-mail
bzp@uj.edu.pl
Adres
ul. Straszewskiego 25/2
31-113 Kraków
Telefon
Fax
(12) +48 12 663 39 03
(12) +48 12 663 39 14

Pracownicy

Godziny pracy:
7:30 - 15:30, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Połączenia do pracowników: +48 12 663 + numer wewn.

Alicja Rajczyk (Kierownik Działu)
tel. wewn.  10 68
e-mail alicja.rajczyk@uj.edu.pl

Monika Poniewierska (Z-ca Kierownika)
tel. wewn. 39 16
e-mail monika.poniewierska@uj.edu.pl

Aneta Dyrba (Sekretariat)
tel. wewn. 39 03
e-mail aneta.dyrba@uj.edu.pl

Olga Art-Janica (Sekretariat)
tel. wewn. 39 15
e-mail olga.art@uj.edu.pl

Karolina Gorczyca
tel. wewn. 39 12
e-mail kk.gorczyca@uj.edu.pl

Anna Łukasik-Socha
tel. wewn. 10 67
e-mail a.lukasik@uj.edu.pl

Piotr Molczyk

tel. wewn. 39 02
e-mail piotr.molczyk@uj.edu.pl

Anna Onderka
tel. wewn. 39 09
e-mail anna.onderka@uj.edu.pl

Magdalena Rupniewska
tel. wewn. 39 32
e-mail magdalena.rupniewska@uj.edu.pl

Jan Wojas
tel. wewn. 39 63
e-mail jan.wojas@uj.edu.pl

Jerzy Wordliczek
tel. wewn. 10 66 
e-mail jerzy.wordliczek@uj.edu.pl

Artur Wyrwa
tel. wewn. 39 42
e-mail artur.wyrwa@uj.edu.pl

Barbara Kawula-Zalotyńska - (urlop)
e-mail barbara.kawula@uj.edu.pl

Anna Janczura - (urlop)
e-mail anna.janczura@uj.edu.pl.

 

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.