Zaproszenie do składania ofert z dnia 19.03.2019 r.

Nr sprawy: 80.272.59.2019
Termin składania ofert: 27.03.2019 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 29.03.2019 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 01.04.2019 , godzina 10:00
Kontakt: Karolina Gorczyca, e-mail: kk.gorczyca@uj.edu.pl, tel. 12 663 39 12
Status: zakończone

Treść ogłoszenia

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.