Zaproszenie z dnia 07.03.2019 r.

Nr sprawy: 80.272.84.2019
Termin składania ofert: 15.03.2019 , godzina 10:00
Przedłużenie terminu do dnia: 19.03.2019 , godzina 10:00
Kontakt: Alicja Rajczyk - tel. 12-663-10-68, e-mail: alicja.rajczyk@uj.edu.pl
Status: zakończone

Treść ogłoszenia

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.