Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie z dnia 28.12.2022 r.

Nr sprawy: 80.272.502.2022
Termin składania ofert: 12.01.2023 , godzina 10:00
Kontakt: dr Anna Dymowska tel.+48 12 663 39 52, email: anna.dymowska@uj.edu.pl
Status: zakończone
Zaproszenie do składania ofert
Zaproszenie do składania ofert - wersja edytowalna
Pytanie i odpowiedź do Zaproszenia z dn. 09.01.2023r.
Informacja ze złożonych ofert
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (wyniku) postepowania
Informacja o udzieleniu zamówienia