Zaproszenie z dnia 02.06.2020 r.

Nr sprawy: 80.272.163.2020
Termin składania ofert: 10.06.2020 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 15.06.2020 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 18.06.2020 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 22.06.2020 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 26.06.2020 , godzina 09:00
Kontakt: Monika Poniewierska - tel.: +4812 663-39-16; e-mail: monika.poniewierska@uj.edu.pl
Status: zakończone

Informacja z dnia 08.06.2020 r. o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert

Kraków, dnia 8 czerwca 2020 r.

 

Do wszystkich potencjalnych wykonawców

 

 

dot. postępowania przetargowego prowadzonego w trybie udzielenia zamówienia z dziedziny nauki na dostawę cyfrowego cytometru przepływowego dla potrzeb Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, realizującego projekt K/PBO/000718, pt.: „Zależność między składem molekularnym pęcherzyków zewnątrzkomórkowych śródbłonka i beta trzustki a ich rolą w cukrzycowej dysfunkcji śródbłonka – wpływ na właściwości błony komórek docelowych”

 

Szanowni Państwo,

W związku z pisemnymi zapytaniami jednego z potencjalnych wykonawców skierowanymi za pośrednictwem poczty elektronicznej, dotyczącymi treści Zaproszenia do składania ofert, a w szczególności opisu przedmiotu zamówienia oraz koniecznością przeanalizowania sugerowanych zmian związanych z opisanymi parametrami technicznymi zamawianej aparatury naukowo-badawczej, zamawiający podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert do dnia 15 czerwca 2020 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

Z poważaniem

 

Monika Poniewierska

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.