Zaproszenie z dnia 18.05.2020r.

Nr sprawy: 80.272.130.2020
Termin składania ofert: 27.05.2020 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 02.06.2020 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa artur.wyrwa@uj.edu.pl 012-663-39-42
Status: zakończone

Treść ogłoszenia

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.