Zaproszenie z dnia 18.05.2020r.

Nr sprawy: 80.272.130.2020
Termin składania ofert: 27.05.2020 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 02.06.2020 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa artur.wyrwa@uj.edu.pl 012-663-39-42
Status: zakończone

Sprostowanie do informacji otwarcia ofert

Dział Zamówień Publicznych UJ

ul. Straszewskiego 25/2

31-113 Kraków

Kraków, dnia 03.06.2020

 

80.272.130.2020

 

 

Sprostowanie do protokołu z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

 

 

Zamawiający sprostowuje swoją omyłkę pisarską w protokole z otwarcia ofert z dnia 02.06.2020r., w części 14 przedmiotu zamówienia. Poprawna kwota oferty nr 11 Nowe Opcje s.c. Barbara Krupa, Mirella Kamińska, 30-733 Kraków, ul. Bagrowa 40/14 to 2050 zł, a nie jak błędnie wpisano 4160,00 zł.

 

 

Artur Wyrwa

 

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.