Zaproszenie z dnia 18.05.2020r.

Nr sprawy: 80.272.130.2020
Termin składania ofert: 27.05.2020 , godzina 09:00
Przedłużenie terminu do dnia: 02.06.2020 , godzina 09:00
Kontakt: Artur Wyrwa artur.wyrwa@uj.edu.pl 012-663-39-42
Status: zakończone

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Ul. Straszewskiego 25/2, 31-113 Kraków

tel. +4812-663-39-03, fax  +4812-663-39-14;

e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl

www.przetargi.uj.edu.pl

      

 

Kraków, dnia 26.05.2020r.

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert, w oparciu w oparciu o art. 138o ust. 2 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j 2019 poz. 1145 ze zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu rozwoju osobistego, kompetencji interpersonalnych i zarządczych dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w podziale na 17 części.

 

 

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z wpłynięciem do zamawiającego pytań i odpowiedzi do przedmiotowego postępowania oraz koniecznością udzielenia odpowiedzi, Zamawiający zmienia terminy składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: 02.06.2020 godz. 09:00

Nowy termin otwarcia ofert: 02.06.2020 godz. 09:05

 

 

 

Z poważaniem,

 

Artur Wyrwa

 

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.