Zaproszenie do składania ofert z dnia 09.03.2020 r.

Nr sprawy: 80.272.95.2020
Termin składania ofert: 17.03.2020 , godzina 09:00
Kontakt: Anna Łukasik-Socha, tel.: +48 12 663-10-67; e-mail: a.lukasik@uj.edu.pl
Status: zakończone

Treść ogłoszenia

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.