Zaproszenie do składania ofert z dnia 7 luty 2020 r

Nr sprawy: 80.272.27.2020
Termin składania ofert: 17.02.2020 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka, tel.12 663 39 09, email:anna.onderka@uj.edu.pl
Status: zakończone

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (unieważnieniu)postępowania

 

 

Kraków, dnia 18 luty 2020 r.

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert, w oparciu o art. 138o ust. 2 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2019  poz. 1843) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia certyfikowanych kursów dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w podziale na 4 części

 

 

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (unieważnieniu ) postępowania w części 1,2, 4

 

 

Zamawiający informuje, iż w  postępowaniu na wyżej określony zakres przedmiotowy, nie wpłynęła żadna oferta.

 

                                                                                                                              

 

                                                                                                                                  Z poważaniem

                                                                                                                              Anna Onderka

 

 

Otrzymują:

1. strona internetowa UJ;

2. a/a.

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.