Zaproszenie do składania ofert z dnia 7 luty 2020 r

Nr sprawy: 80.272.27.2020
Termin składania ofert: 17.02.2020 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka, tel.12 663 39 09, email:anna.onderka@uj.edu.pl
Status: zakończone

Modyfikacja do Zaproszenia

 

 

Kraków, dnia 7 luty 2020 r.

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie procedury ogłoszenia zaproszenia do złożenia ofert,
w oparciu o art. 138o ust. 2 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. 2019  poz. 1843) na wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia certyfikowanych kursów dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w podziale na 4 części

 

 

 

Modyfikacja do Zaproszenia

 Zamawiający informuje, iż  modyfikuje treść Zaproszenia, poprzez dodanie Załącznika B-  stanowiącego  przewodnik dla prowadzących kursy; jak przeprowadzić pre i post testy.

  

 Jednocześnie Zamawiający informuje, iż modyfikacja stanowi integralna część Zaproszenia, a przy tym z uwagi na charakter oraz termin wprowadzenia, termin składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

                                                                                                                              

 

                                                                      

 z  poważaniem

                                                                                                                               Anna Onderka

 

Otrzymują:

1. strona internetowa UJ;

2. a/a.

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.