Zaproszenie z dnia 30 grudnia 2019 r do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.481.2019
Termin składania ofert: 09.01.2020
Kontakt: mgr Anna Onderka, email;anna.onderka@uj.edu.pl, tel 12 663 39 09
Status: zakończone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.