Zaproszenie do składania ofert z dnia 10.12.2019 r.

Nr sprawy: 80.272.456.2019
Termin składania ofert: 18.12.2019 , godzina 09:00
Kontakt: Karolina Gorczyca, tel. 12 663 39 12, e-mail: kk.gorczyca@uj.edu.pl
Status: zakończone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.