Zaproszenie z dnia 5 września 2019 r do składania ofert

Nr sprawy: 80.272.276.2019
Termin składania ofert: 13.09.2019 , godzina 10:00
Kontakt: mgr Karolina Gorczyca tel.12 663 39 12, email;kk.gorczyca@uj.edu.pl, mgr Anna Onderka tel.12 663 39 09, email;anna.onderka@uj.edu.pl
Status: zakończone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.