Zaproszenie do składania ofert z dnia 29.08.2019 r.

Nr sprawy: 80.272.317.2019
Termin składania ofert: 06.09.2019 , godzina 11:00
Kontakt: Karolina Gorczyca, tel. +4812-663-39-12, e-mail: kk.gorczyca@uj.edu.pl; Anna Łukasik-Socha, tel. +4812-663-10-67, e-mail: a.lukasik@uj.edu.pl
Status: zakończone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.