Zaproszenie do składania ofert z dnia 6.08.2019 r.

Nr sprawy: 80.272.261.2019
Termin składania ofert: 14.08.2019 , godzina 11:00
Przedłużenie terminu do dnia: 21.08.2019 , godzina 11:00
Przedłużenie terminu do dnia: 28.08.2019 , godzina 11:00
Kontakt: Karolina Gorczyca, e-mail: kk.gorczyca@uj.edu.pl, tel. 12 663 39 12
Status: zakończone

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.