Zaproszenie do składania ofert z dnia 9 lipca 2019 r

Nr sprawy: 80.272.205.2019
Termin składania ofert: 22.07.2019 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka el.12 663 39 09, email;anna.onderka@uj.edu.pl, mgr Karolina Gorczyca tel.12 663 39 12, email; kk.gorczyca@uj.edu.pl
Status: zakończone

Treść ogłoszenia

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.