Zaproszenie do składania ofert z dnia 9 lipca 2019 r

Nr sprawy: 80.272.205.2019
Termin składania ofert: 22.07.2019 , godzina 09:00
Kontakt: mgr Anna Onderka el.12 663 39 09, email;anna.onderka@uj.edu.pl, mgr Karolina Gorczyca tel.12 663 39 12, email; kk.gorczyca@uj.edu.pl
Status: zakończone

Protokół z otwarcia ofert

                                                                                      Kraków, dnia  22.07. 2019 r.

 

 

 

Protokół z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

 

1.Nr postępowania: 80.272.205.2019

 

Przedmiot zamówienia i postępowania: wyłonienie Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu e- learningu – posługiwanie się technologiami teleinformacyjnymiw procesie kształcenia zdalnego dla pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Data i godzina otwarcia ofert: 22.07.2019 r. o godzinie 09: 05.

 

Przebieg otwarcia ofert:

Zamawiający  przeznaczył  na realizację zamówienia kwotę: 13 200 zł

 W wymaganym terminie złożono 2 oferty.

 Oferty zostały złożone przez:

 

Oferta nr 1

MrCertified Sp.z o.o,

ul.Żurawia 43/211, 00-680 Warszawa

Cena za całość zamówienia : 13540,00 zł

 

 

Oferta nr 2

Zespół Ekspertów Manager

Pelczar Spółka Jawna

ul.Wielopole 18b

31-072 Kraków  

Cena za całość zamówienia : 39 800 zł

                 

 Kryterium wyboru ofert jest:

 Cena brutto przedmiotu zamówienia  – 100%

   

 

zobacz również

Ogłoszenia o postępowaniach oraz zaproszenia do składania ofert na usługi społeczne wszczęte przed 01.10.2017r.

Zaproszenia do składania ofert z dziedziny nauki ogłoszone przed 01.10.2017r.